خطوط اختصاصی

اگر میخواهید از پنل اس ام اس خود به صورت حرفه ای استفاده کنید پس پیشنهاد میکنیم یک خط اختصاصی حرفه ای را سفارش دهید.


قیمت خطوط اختصاصی 1000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۴ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX 1
550,000 280,000 600,000 315,000 700,000 350,000 13 1000XXXXXXXXX 2
1,000,000 500,000 1,200,000 600,000 1,400,000 700,000 12 1000XXXXXXXX 3
2,000,000 1,000,000 2,300,000 1,200,000 2,700,000 1,400,000 11 1000XXXXXXX 4
3,000,000 1,300,000 3,500,000 1,500,000 4,000,000 1,800,000 10 1000XXXXXX 5
4,000,000 2,000,000 4,500,000 2,250,000 5,000,000 2,500,000 9 1000XXXXX 6
5,500,000 2,500,000 6,000,000 3,000,000 7,000,000 3,500,000 8 1000XXXX 7
30,000,000 35,000,000 7 1000XXX 8
55,000,000 60,000,000 6 1000XX 9

قیمت خطوط اختصاصی 2000

نمایندگان کاربران تعداد ارقام ردیف
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
رند نیمه رند غیررند رند نیمه رند غیررند
۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱
۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۳
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۴
قیمت خطوط ۹ رقمی و ۸ رقمی خیلی رند (مثلا ۲۰۰۰۲۲۲۲ ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد

قیمت خطوط اختصاصی 3000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
۱۰۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX 1
700,000 800,000 900,000 12 3000XXXXXXXX 2
800,000 900,000 1,000,000 10 3000XXXXXX 3
استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۹ ۳۰۰۰XXXXX 4
استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۸ ۳۰۰۰XXXX 5
خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

قیمت خطوط اختصاصی 5000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
۱۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴ ۵۰۰۰۱XXXXXXXXX 1
480,000 220,000 550,000 250,000 650,000 300,000 13 50001XXXXXXXX 2
900,000 520,000 1,000,000 600,000 1,200,000 700,000 12 50001XXXXXXX 3
1,600,000 1,000,000 1,800,000 1,200,000 2,200,000 1,350,000 11 50001XXXXXX 4
2,200,000 1,300,000 2,500,000 1,500,000 3,000,000 1,800,000 10 50001XXXXX 5
3,000,000 1,600,000 3,400,000 1,970,000 4,000,000 2,200,000 9 50001XXXX 6
3,700,000 2,200,000 4,200,000 2,500,000 5,000,000 3,000,000 8 50001XXX 7
33,000,000 38,000,000 45,000,000 7 50001XX 8
56,000,000 63,000,000 75,000,000 6 50001X 9

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۰۲۱XXXXXXXX 1
4,500,000 5,000,000 5,500,000 7 021XXXXX 2
5,500,000 6,000,000 6,600,000 6 021XXXX 3

تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر ردیف
بازه قیمت بازه قیمت بازه قیمت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷ ۲۱۰۰۰XX 1
35,000,000 20,000,000 37,000,000 22,000,000 40,000,000 25,000,000 8 21000XXX 2
6,500,000 3,300,000 7,000,000 3,500,000 7,500,000 6,500,000 9 21000XXXX 3
5,500,000 2,200,000 6,000,000 2,400,000 6,500,000 3,000,000 10 21000XXXXX 4
2,200,000 1,700,000 2,400,000 1,800,000 3,000,000 2,000,000 11 21000XXXXXX 5
1,700,000 1,200,000 1,800,000 1,300,000 2,000,000 1,400,000 12 21000XXXXXXXعدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان ۶
۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۲۱۰۰۰XXXXXXXبا ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان ۷
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳ ۲۱۰۰۰XXXXXXXX 8
900,000 1,000,000 1,100,000 14 21000XXXXXXXXX 9
800,000 900,000 1,000,000 15 21000XXXXXXXXXX 10

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت ملی پیامک اعلام خواهد شد.

ملاک رند بودن شماره

  • شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
  • ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.


قیمت خطوط مجازی

نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
رند نیمه رند غیر رند رند نیمه رند غیر رند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۴۵۲۱XXX 1
9,000,000 6,000,000 4,500,000 10,000,000 7,000,000 5,000,000 7 24521XX 2
13,000,000 15,000,000 6 24521X 3
خطوط مجازی : این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند

شرایط نمایندگان ویژه

  • روزانه بیش از 50 هزار پیامک ارسال داشته باشند.
  • خرید های ایشان یکجا و بیش از 10 میلیون تومان باشد.
  • روزانه حداقل 5 خط اختصاصی خریداری نمایند.

آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-88003373مشاوره رایگان

سفارش سامانه