خانه » مقالات » بازاریابی پیامکی » نظرسنجی اس ام اسی یا اینترنتی

نظرسنجی اس ام اسی یا اینترنتی


HiRes

برپایی نظر سنجی پیامکی  بیش از پیش موسوم می شود. تحقیق و پژوهش از طریق تلفن های همراه باعث می شود که شرکت کنندگان از سراسر جهان با روش جدیدی به سوالات دسترسی داشته و ر برنامه های نظر سنجی شرکت کنند. ویژگی های تلفن های همراه هر روز بیش از پیش در حال غنی شدن هستند، سرعت اینترنت موبایلی در حال افزایش بوده و هزینه های آن کاهش میابد و مشتریان هر روز راحتتر از روز پیش از برنامه های کاربردی موبایل استفاده می کنند.

تحقیق از طریق تلفن همراه عمومآ به سه روش انجام می شود، از طریق پیامک، ازطریق wap  یا اینترنت موبایلی یا توسط دانلود کردن یک برنامه کاربردی کوچک روی تلفن که داده های نظر سنجی را جمع آوری می کند. در سال ۲۰۰۹ شرکت ipsos یک نظر سنجی پیامکی را به موازات یک نظر سنجی اینترنتی استاندارد در انکلستان برگزار کرد تا به واکنش شرکت کنندگان نسبت به نظر سنجی و رفتار آنها پی ببرد. با وجود اینکه پیامک محودیت های چشمگیری دارد این رسانه فراگیرترین روش استفاده از موبایل است(۲۸ درصد از صاحبان تلفن همراه در انگلستان از پیامک استفاده می کنند، ۲۷% از آنها از طریق تلفن همراه خود به وب دسترسی دارند) و بنابراین روش مناسبی برای برگزاری نظر سنجی های کوتاه در بین عموم مردم است. تجربه شرکت ipsos متمرکز بر یادآوری آگهی های تبلیفاتی و رسانهها بود.

 

اهداف این ازمایش عبارت بودند از:

  1. مقایسه کیفیت و غنی بودن پاسخ بین روش اینترنتی و روش اس ام اسی
  2. درک رفتار واکنشی شرکت کننده از طریق پیامک
  3. سنجیدن تجربه تکمیل نظرسنجی

آزمایش

شرکت کنندگان از پنل اینترنتی شرکت ipsos انتخاب شدند و در سه گروه قرار گرفتند و از انها درباره نمایشهای تلویزیونی و آگهی های تبلیغاتی که در اوج زمان تماشای تلویزیون به نمایش در می آمدند، سوالاتی پرسیده شد.

این نمونه آماری بر اساس احتمال تماشای نمایش های تلویزیونی انتخاب شدند و از تحلیل های آماری برای دستیابی به حداکثر دسترسی استفاده گردید.

این سه گروه در جدول زیر ذکر می شوند:

موبایل(پیامک)

موبایل(پیامک)

اینترنتی

پس از نمایش تلویزیون

روز بعد

روز بعد

۲۵%

۲۵%

۵۰%

گروه “پس از نمایش تلویزیونی” حدود ۳۰ دقیقه پایانی نمایش، نظر سنجی خود را از سریق پیام متنی دریافت کردند. دعوت به شرکت در نظر سنجی برای گروه “روز بعد” ،صبح روز بعد از طریق پیامک (برای گروه موبایلی) و از طریق ایمیل برای گروه اینترنتی ارسال شدند. به هیچ یک از این گروه ها یادآوری ارسال نشد.

این نظر سنجی ۳ پرسشی برای آزمایش یاداوری افراد طراحی شد و هدف آن سنجش میزان درگیری شرکت کنندگان در بین این سه گروه بود. مادرباره محتوای نمایش تلویزیونی و اگهی های تبلیغاتی در فواصل بین برنامه سوال کردیم و به هر شرکت کننده این شانس را دادیم که به یک سوال نیز پاسخ دلخواه دهند تا سایر ایده های خود را در این مورد ابزار کنند.

چندین روز پس از خاتمه این آزمایش، یک نظر سنجی پیگیری آنلاین ۵ دقیقه ای بههمه پاسخگویان ارسال شد تا بازخورد مفصل و مشروحی حاصل شود.

نتایج

کیفیت پاسخ

ما برای سنجش موثر کیفیت پاسخها، یک شاخص کیفیت رابر مبنای صحت یادآوری نمودار شوی تلویزیونی، یادآوری تبلیغات و طول پاسخ کلمه به کلمه ایجاد کردیم.

گروه روز بعد موبایلی در مقایسه با گروه روز بعد اینترنتی رتبه بالاتری در شاخص کیفیت کسب کرد،شرکت کنندگان موبایلی در مقایسه با افرادی که به صورت آنلاین به تکمیل نظر سنجی پرداختند، یادآوری صحیحتری را در مورد تبلیغات و تلویزیون ثبت کردند. همچنین افزایش کمتری در رتبه شاخص کیفیت بین گروهموبایل در همان روز و گروهموبایل در روز بعد وجود داشت. یافتههم دیگر این بود که زانی که نظر سنجی را از طریق موبایل تکمیل کردند؛ نسبت بهمردانی که در این پژوهش شرکت داشتند، به رتبه بالاتری در شاخص کیفیت دست یافتند.

رفتار پاسخ

پاسخ های موبایلی نوعآ بسیار سریعتر از پاسخ های اینترنتی بر می گردند و این آزمایش هم از این ویژگی مستثنی نیست، در این مورد نیز ۶۰% کل پاسخ ها در ۲ ساعت اول پس از ارسال دعوت پیامکی تکمیل شدند. مردم همیشه در حال حمل تلفن همراه خود هستند و همین ویژگی آن را به ابزار ایده آلی تبدیل می کند تا بتوان از بازخورد سریع بهره مند شد و همچنین برا یاجرای نظر سنجی ها در بین افرادی که در حال حرکت هستند، عالی است.

به هر حال نرخ کلی پاسخ با تکمیل نظر سنجی از طریق موبایل پایینتر بود(۷۷% در مقایسه با ۸۵%) و همچنین موارد از قلم افتاده به طرز قابل ملاحظه ای بیشتر بودند(۱۳%در مقایسه با ۴%). ماهیت پیامک، خطر انصراف افراد متعهد به شرکت در نظرسنجی را افزایش میدهد(یعنی هر سوال و جواب در پیامهای مجزا ارسال و دریافت می شود). این ویژگی روی زمان صرف شده برای تکمیل نظر سنجی نیز تاثیر دارد. طبیعت ناهمزمان پیامک احتمال ایجاد فاصله زمانی بین تکمیل هر پاسخ به سوال را افزایش میدهد.

زمان متوسط تکمیل نظر سنجی از طریق موبایل بیش از ۱۵ دقیقه بود در حالیکه همین زمان به صورت آنلاین کمتر از ۴ دقیقه بود. طول مینگین نظرسنجی برای افرادی که از طریق موبایل و درست پس از نمایش به تکمیل نظر سنجی می پرداختند پایینتر(۱۳ دقیقه۹ از افرادی بود که آن را در روز بعد تکمیل کردند(۲۰ دقیقه.

تجربه شرکت کننده

برای اکثر افرادی که نظر سنجی را به صورت آنلاین تکمیل می کردند، نظرسنجی از طریق تلفن همراه ایده جدیدی بود. بنابراین شاید اصلآ باعث شکفتی نباشد که آنها واکنش مثبت تری نسبت به نظر سنجی آنلاین داشته باشند. آنها با احتمال بیشتری نظر سنجی های شرکت ipsos را به دوستان خود توصیه کرده و احتمال شرکت آنها در نظر سنجی های آینده بیشتر بود. آنها بههر حال به پیامک به عنوان یک روش ابتکاریتر برا یتکمیل نظر سنجی نگاه می کردند.

مورد قابل توجه تاثیر تبدیل ناشی از تکمیل نظر سنجی از طریق موبایل بود.۸۹% از افرادی کهنظر سنجی را به صورت آنلاین تکمیل کردند، ترجیح دادند تا نظر سنجی های مشابه را در آینده با استفاده از روش سنتی آنلاین تکمیل کنند. به هر حال افرادی که نظرسنجی را از طریق موبایل تکمیل کردند، نظر مثبتتری برای نظرسنجیهای موبایلی آینده داشتند و در مقایسه با آمار قبلی تنها ۳۴% از انها گزینه آنلاین راترجیح دادند.

احتمال تکمیل تحقیق آینده از طریق تلفن همراه در بین اکثر طبقه بندی های پژوهش موبایل بالا بود، و مجددآ تاثیر تبدیل برای افرادی که آن را با استفاده از تلفن همراه خود تکمیل کردند، قوی بود. علاقه به شرکت در نظرسنجیهای مکان محور(به طوریکه قادر به رهگیری موقعیت شرکت کننده هستیم) به طرز شگفت آوری بالا بود البته با این شرط که امنیت اطلاعات و ملاحظات محرمانه مهم تلقی شوند.

شرکت کنندگانی کهع نظر سنجی را از طریق موبایل تکمیل کردند، مشکلات تکنیکی بسیار کمی را در مورد این روش گزارش کردند همچنین نظرات مثبتی در این باره مطرح شد که این روش، در آینده برای پژوهش و تحقیق در مورد بازار مورد استفاده قرار خواهد گرفت و همچنین تکمیل آن راحت است. ما به عنوان پژوهشگران باید جنبه های امنیتی ارسال نظرسنجیها از طریق پیامک را نیز در نظر گرفته و هشدار دهیم که نظرسنجی ها نباید در خلال مدتی که شرکت کننده در حال رانندگی یا انجام سایر فعالیت های بالقوه خطرناک است بر گزار شوند.

نتیجه گیری

این آزمایش باعث اثبات این مسئله شد که درک تفاوت های بین تکمیل نظرسنجیهای کوتاه از طریق پیامک و اینترنت بسیار ارزشمند است. موبایل جایگزین سایر تکنیک های جمع آوری داده نیست اما به ابزاری با اهمیت روزافزون در مجموعه ابزارهای تبلیغاتی تبدیل خواهد شد. این آزمایش نشان داد که دقت و صحت یادآوری از طریق موبایل به طرز شگفت آوری از روش آنلاین بیشتر بود. همچنین نشان دادیم که شرکت کردن در تجربه موبایلی تاثیر تبدیلی شدیدی داشت به این مفهوم که اکثر افرادی که آن را امتحان کردند، واقعا به آن علاقمند شدند.


این مطلب را به اشتراک بگذارید :

مطالب مشابه :

آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-88003373مشاوره رایگان

سفارش سامانه