این سرویس دارای امکانات ذیل می باشد:

معرفی فعالیت های جمعیت هلال احمر به جامعه از طریق سامانه ارسال پیام کوتاه
جلب همکاری مردم و نهادها در هلال احمر از طریق ارسال پیام

ارسال پیام جهت معرفی خدمات اجتماعی و اهداف و برنامه های سازمان هلال احمر

ارسال پیامهای تبریک و تسلیت و تسکین آلام بشری برای عموم
اطلاع رسانی در مواقع ضروری
عضو گیری از بین نوجوانان و جوانان داوطلب از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
تهیه و جمع آوری آمار متقاضیان داوطلب امدادگر

تنظیم برنامه بازدید مردم از فعالیت ها و خدمات انجام شده توسط سازمان هلال احمر از طریق ارسال پیام
سازماندهی و اعلام گروه ها و واحدهای سازمانی از طریق ارسال پیام
معرفی خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح از طریق ارسال پیام
اعلام جلسات کاری به اعضاء و همکاران
برگزاری نظرسنجی جهت پیشبرد اهداف سازمان هلال احمر
ایجاد سامانه دریافت انتقادات و پیشنهادات
نظر سنجی عمومی جهت رضایت مندی عموم از عملکرد جمعیت هلال احمر
و ….

این سیستم مناسب سازمان های هلال احمر است که می تواند جدای از کاربردهایی معمول که ذکر شد، بسیاری از کاربردهای مفید دیگر هم داشته باشد .